CRTICE :: SKICE

"Kaiš stripa "Patak Đoka" Zorana Janjetova objavljen u "Džuboksu" br. 159. U to vreme u radio emisiji "Jugoslovenska pop scena" Dragan Gojković puštao je demo snimke misterioznog izvođača koji se krio iza imena Rex Ilusivii. Ovaj pseudonim koristio je Mitar Subotić - 

"Džuboks" je u toku 1983. godine štampao jedanaest kaiševa stripa "Patak Đoka" Zorana Janjetova. Patka Đoku Janjetov je upotrebio kao svoj alter ego u rublici "I oni su ljudi..." gde je izneo svoj filmski, muzički i književni ukus. U samom stripu i u ilustracijama na strani rezervisanoj za pisma čitalaca ("Bez dlake na peru"), Janjetov je ukazivao na misterioznog izvođača koji se predstavljao kao Rex Ilusivii. Iza ovog pseudonima krio se Mitar Subotić - Suba sa kojim je Janjetov imao muzičku saradnju"

(Izvor: "Strip i Rocknroll", Željko Mijatović, 2008. link >>)

> > >

Skenirani intervju iz "Beorame", 1989: