INFO

"Tantos Desejos" je svoju premijeru doživeo tokom proleća 2001. godine, a nastao je radom grupe prijatelja koji su želeli da sakupe sve dostupne materijale posvećene putanjama Mitra Subotica - Sube.
 
Sajt je zaživeo i deset godina bio dostupan na drugoj adresi, zahvaljujući ljudima koji su pomogli u sakupljanju tekstova, materijala i snimaka i kojima dugujemo zahvalnost:
Branka Parlić, Goran Vejvoda, Katia Bronstein, Joao Parahyba, Bebel Gilberto, Petar Janjatović, Zoran Modli, Bruce Gilman, Edson Natale, Ivan Fece - Firchie, Andrej Milivojević, Pavle Veljković, Dejan Ubović, Aleksandar Rajković, Zoran Dimitrijević, Ivan Mijović, Martin van den Bemt (thank you for 10 years of free-hosting! :), Nikola Miladinović...


Od 15. aprila 2011. svi materijali su dostupni na ovoj, novoj adresi.


Autori: